Onderwijs

Units

Wij zijn in ontwikkeling richting gepersonaliseerd onderwijs. Dit betekent dat het kind het uitgangspunt is van ons onderwijs en dat niet de leerstof centraal staat. Wij spelen hierbij in op de verschillende onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Een klassikale setting is dan minder passend. Daarom is ons onderwijs vanaf het schooljaar 2019-2020 in drie Units georganiseerd met daarin de volgende combinaties van leerjaren: Unit 1: leerjaar 1-2-3; Unit 2: leerjaar 4-5; Unit 3: leerjaar 6-7-8. Om het werken in Units goed te laten verlopen, is het zelfstandig werken een vereiste. Daaraan besteden we dus veel aandacht.

Coöperatieve werkvormen

Binnen de lessen maken wij gebruik van coöperatieve werkvormen. Deze dragen bij aan meer interactie en een grotere betrokkenheid. Met Coöperatief Leren bereiken we verschillende doelen. Zo worden de leerlingen voorbereid op een toekomst waarin van hen wordt gevraagd zowel zelfstandig te kunnen functioneren als in teamverband. Ook zorgen de coöperatieve werkvormen voor meer betrokkenheid bij het leren, sociale verbondenheid en een veilig klimaat. Al met al leidt dit uiteindelijk tot hogere leeropbrengsten.

Individuele onderwijsbehoeften

We vinden het belangrijk om aan te sluiten bij de individuele onderwijsbehoeften van het kind. Deze individuele onderwijsbehoeften hebben wij voor iedere leerling vastgelegd in een kindplan. Deze aanpak past binnen de 1-zorgroute en het handelingsgericht werken. Voor de sociaal emotionele ontwikkeling werken wij met de Kanjermethode.