Onze school

Met hart en ziel

De Heilig Hartschool ligt in Wouwse Plantage, een klein dorp met ongeveer 1200 inwoners. Onze school ligt aan de rand van het dorp tegenover het dorpshuis de Spil. De school heeft een belangrijke functie in het dorp; veel activiteiten worden in en rondom de school georganiseerd. Er bestaat een goed contact tussen onze school en de dorpsverenigingen. Wij zijn een rooms–katholieke school, maar iedereen is bij ons van harte welkom!

Optimale ontwikkeling voor ieder kind

We willen graag dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen in een school waar aandacht is voor hun welbevinden. Ons team geeft de kinderen een stevige basis aan kennis en (sociale) vaardigheden mee, waarmee zij alle kansen hebben om in het vervolgonderwijs en in de maatschappij succesvol te kunnen zijn. We benaderen kinderen positief en vinden daarbij geborgenheid, respect, aandacht en acceptatie van elkaars mogelijkheden en onmogelijkheden van groot belang. We willen kinderen uitdagen en kansen bieden. Alleen zo komt ieder kind tot zijn recht.

Zelfstandig, maar ook samen

Op onze school werken we in Units. Om deze Units goed te laten werken, is het belangrijk dat onze leerlingen zelfstandig kunnen werken. Binnen de lessen gebruiken we coöperatieve werkvormen; deze dragen bij interactie en betrokkenheid.