Missie en visie

Op KPO Basisschool Heilig Hart werken leerlingen bewust aan het eigen leerproces, waarbij autonomie, relatie en competentie belangrijke pijlers zijn.

Onze school kent vier kernwaarden:

Kansrijk

Wij willen kinderen uitdagen en kansen bieden zodat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen, zowel op cognitief, creatief, als sociaal-emotioneel vlak.

Opbrengstgericht

Wij hebben de onderwijsbehoeften van ieder kind in beeld en stemmen hier ons onderwijsaanbod op af. Wij stellen ambitieuze doelen en gaan voor het maximale resultaat.

Persoonljk

Heilig Hart is een kleinschalige, laagdrempelige school. Kinderen, ouders en medewerkers werken met elkaar samen in een positieve sfeer. Aspecten als respect, geborgenheid, aandacht en acceptatie van elkaars kwaliteiten zijn daarbij van groot belang. Op Heilig Hart wordt ieder kind betrokken bij zijn eigen ontwikkeling.

Samenwerkend

Kinderen, ouders en team vormen samen de bouwstenen van de school. Wij onderhouden nauwe contacten met externen en omgeving. Samen geven wij ons onderwijs vorm. Middels thematisch onderwijs werken wij aan de 21ste -eeuwse vaardigheden waarbij zelfstandigheid, vrijheid, verantwoordelijkheid, samenwerken en een onderzoekende, oplossingsgerichte leerhouding centraal staan.